close

Oral History

Oral history. Dat is het systematisch interviewen van een groep mensen over hun verleden. Het is een van de manieren die ik inzet. Zo lardeer ik geschiedenis met persoonlijke herinneringen en ervaringen. Het lijkt als twee druppels water op het journalistieke interview. Een belangrijk verschil is dat ik bij oral history geïnterviewden allereerst laat vertellen in plaats van dat ik hen kritisch bevraag. Hier is ervaring en herinnering belangrijker dan de precieze gang van zaken.

Afstandsmoeders en afstandskinderen

Voor de geschiedschrijving van de Paulastichting in Oosterbeek interviewde ik afstandsmoeders, afstandskinderen en (oud-)medewerkers. Het waren soms pittige gesprekken over gevoelige materie. De interviews gingen lang niet altijd alleen over de Paulastichting alleen. Vaak waren het vooral belangstellende gesprekken. Niet het minst over wat hun ervaringen met de vrouwen heeft gedaan kowamen aan bod. Lang niet alle informatie kwam dan ook in het boek terecht.

Indische en Molukse patiënten van sanatoria

Voor de podcast over Oranje Nassau’s Oord als Huis van Aankomst interviewde ik enkele oud-patiënten en oud-medewerkers. De verhalen van Indische en Molukse oud-patiënten getuigden van intrieste geschiedenissen. De oud-verpleegsters vertelden over de strikte regels die er bestonden.

Oranje Nassau's Oord als Huis van Aankomst
Sanatorium Oranje Nassau’s Oord

Ingenieurs

Interviews met gepensioneerden van ingenieursbureau DHV in Amersfoort leverden een deel van de grondstoffen voor een jubileummagazine. Ze vertelden over hun ervaringen in binnen- en buitenland.

Dijkherstel na de Watersnood van 1916 bij Andijk in Noord-Holland. Het was het eerste project van ingenieursbureau DHV.

Tweede Wereldoorlog

Drie oral history-projecten over de Tweede Wereldoorlog boden mij de kans om in totaal 24 Nijkerkers te interviewen over hun ervaringen tijdens en na de oorlog. Het project was inclusief een scholing over het nu en gebruik van oral history en het interviewen met camera. De projecten maakte ik samen met de Stichting Oud Nijkerk en met filmmaker Olaf Koelewijn.

Kindertehuizen

De start van mijn onderzoek naar de geschiedenis van de jeugdzorg, ligt in het jubileumboek over het Kinderdorp Neerbosch. Voor dat project maakte ik acht oral-history-interviews op video met oud-bewoners van het Kinderdorp.

Bibliotheekmedewerkers

Voor een jubileummagazine van een bibliotheek interviewde ik diverse oud-medewerkers en oud-bestuursleden.

Journalistiek interviewen

Veel interviewervaring deed ik op tijdens honderden interviews die ik hield voor voor vaktijdschriften, personeelsmagazines en relatiemagazines en voor de radio. De besproken onderwerpen wisselden van onderwijs tot ruimtelijke ordening en internationale ICT-projecten tot wetenschappelijke onderzoeksresultaten.

Anton van Renssen

Anton van Renssen

De passie voor geschiedenis ontstond in 'de derde', bij meester Smit. Dat was historytelling! De spannende verhalen die hij vertelde speelden we in de pauzes na. De journalistenschool en de geschiedenisstudie waren de opstap naar een bestaan als freelance tekstschrijver en historisch onderzoeker. Al bijna een kwart eeuw lang!
In naam van Cornelia

Recensies

Geweld in de Jeugdzorg 1945-2018