close

Oral History

Oral history. Dat is het systematisch interviewen van een groep mensen over hun verleden. Het is een van de manieren die ik inzet. Zo lardeer ik geschiedenis met persoonlijke herinneringen en ervaringen. Het lijkt als twee druppels water op het journalistieke interview. Een belangrijk verschil is dat ik bij oral history geïnterviewden allereerst laat vertellen in plaats van dat ik hen kritisch bevraag. Hier is ervaring en herinnering belangrijker dan de precieze gang van zaken.

Afstandsmoeders en afstandskinderen

Voor de geschiedschrijving van de Paulastichting in Oosterbeek interview ik onder meer afstandsmoeders en afstandskinderen. Het gaat om gevoelige materie. De interviews gaan lang niet altijd alleen over de Paulastichting. Vaak zijn het vooral belangstellende gesprekken. Ook over wat hun ervaringen met de vrouwen heeft gedaan komen aan bod. Lang niet alles zal dan ook in het boek terechtkomen.

Ingenieurs

Interviews met gepensioneerden van ingenieursbureau DHV in Amersfoort leverden een deel van de grondstoffen voor een jubileummagazine. Ze vertelden over hun ervaringen in binnen- en buitenland.

Dijkherstel na de Watersnood van 1916 bij Andijk in Noord-Holland. Het was het eerste project van ingenieursbureau DHV.

Tweede Wereldoorlog

Twee grote oral history-projecten over de Tweede Wereldoorlog boden mij de kans om in totaal twintig Nijkerkers te interviewen over hun ervaringen tijdens en na de oorlog. Het project was inclusief een scholing over het nu en gebruik van oral history en het interviewen met camera.

Kindertehuizen

De start van mijn onderzoek naar de geschiedenis van de jeugdzorg, ligt in het jubileumboek over het Kinderdorp Neerbosch. Voor dat project maakte ik acht oral-history-interviews op video met oud-bewoners van het Kinderdorp.

Bibliotheekmedewerkers

Voor een jubileummagazine van een bibliotheek interviewde ik diverse oud-medewerkers en oud-bestuursleden.

Journalistiek interviewen

Interviewervaring deed ik op tijdens honderden interviews die ik hield voor voor vaktijdschriften, personeelsmagazines en relatiemagazines en voor de radio. De besproken onderwerpen wisselden van onderwijs tot ruimtelijke ordening en internationale ICT-projecten tot wetenschappelijke onderzoeksresultaten.

Anton van Renssen

Anton van Renssen

De passie voor geschiedenis ontstond in 'de derde', bij meester Smit. Dat was historytelling! De spannende verhalen die hij vertelde speelden we in de pauzes na. De journalistenschool en de geschiedenisstudie waren de opstap naar een bestaan als freelance tekstschrijver en historisch onderzoeker. Al bijna een kwart eeuw lang!
In naam van Cornelia

Recensies

Geweld in de Jeugdzorg 1945-2018