close
De Paulastichting in Oosterbeek

De Paulastichting in Oosterbeek

Paulastichting Oosterbeek

De Paulastichting was een tehuis voor ongehuwde zwangere vrouwen. De leiding was in handen van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph, een Rooms-Katholieke zustercongregatie uit Heerlen. Na 1971 ontwikkelde de stichting zich tot een centrum voor crisisopvang voor vrouwen die slachtoffer waren van huiselijk geweld. Later kwamen daar andere doelgroepen bij: slachtoffers van eergerelateerd geweld en slachtoffers van mensenhandel. Dit onderzoek resulteerde in een boek over de geschiedenis van de Paulastichting en van haar rechtsopvolgers, de stichting Hera en de stichting Moviera in Oosterbeek.

Oosterbeek Paulastichting
Op een van de binnenplaatsen van de Paulastichting in Oosterbeek na de officiële opening op 31 mei 1967 door de Kardinaal-Aartsbisschop van Utrecht Bernardus Alfrink.

In het voorjaar van 2022 sloot de locatie Oosterbeek van Moviera. Moviera is een stichting voor hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. Op haar verzoek beschreef ik de geschiedenis van deze locatie. Dat verhaal begint in 1966, het jaar dat de Paulastichting uit Utrecht verhuisde naar het landgoed Dreijerheide in Oosterbeek.

Anton van Renssen

Anton van Renssen

De passie voor geschiedenis ontstond in 'de derde', bij meester Smit. Dat was historytelling! De spannende verhalen die hij vertelde speelden we in de pauzes na. De journalistenschool en de geschiedenisstudie waren de opstap naar een bestaan als freelance tekstschrijver en historisch onderzoeker. Al bijna een kwart eeuw lang!

‘Gekkop’ – het dagboek van een oorlogsburgemeester