close
Historisch onderzoek en verhalende journalistiek

Historisch onderzoek en verhalende journalistiek

Historisch onderzoek combineer ik met verhalende journalistiek. Beide hebben hun meerwaarde. Aan historytelling ligt gedegen wetenschappelijk onderzoek in ten grondslag. Door dat onderzoek kan ik onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken belichten en nuances te laten zien.

Centraal staat niet de vraag hóe iets gebeurd is, maar vooral waaróm iets is gegaan zoals het is gegaan

Soms is een waaromvraag goed te beantwoorden, maar dat is niet altijd het geval. Daarvoor is de historische werkelijkheid soms te weerbarstig of ontbreken de bronnen. Historisch onderzoek verhoogt het niveau van verhalende journalistiek.

Waar nodig en waar mogelijk hanteer ik ook tijdens het vergaren van informatie een journalistieke aanpak. Denk daarbij aan een combinatie van oral history en het journalistieke interview, filmen op locatie, het maken van reportages en het verspreiden van nieuwsberichten via social media. Ik werk bij mijn projecten dus cross-mediaal.

Ook bij de vertaling van de informatie naar verhalen werk ik journalistiek. Als het even kan staat de menselijke kant van geschiedenis daarbij centraal. Want geschiedenis gaat in negen van de tien gevallen over mensen. Die menselijke verhalen maken mijn verhalen invoelbaar.

Verhalende journalistiek maakt een eindproduct levendig.

Anton van Renssen

Anton van Renssen

De passie voor geschiedenis ontstond in 'de derde', bij meester Smit. Dat was historytelling! De spannende verhalen die hij vertelde speelden we in de pauzes na. De journalistenschool en de geschiedenisstudie waren de opstap naar een bestaan als freelance tekstschrijver en historisch onderzoeker. Al bijna een kwart eeuw lang!

Storytelling

Wat ik doe en waarom