close
Onderzoek

Onderzoek

Vooronderzoek: om vooraf inzicht te krijgen in de omvang en opzet van het onderzoek start ik met een vooronderzoek. Dat levert een praktisch uitvoerbaar plan op. Duidelijk is dan welke archieven beschikbaar zijn, welke mensen nog te spreken zijn en welke historisch relevante locaties zijn te bezoeken. Zoals het wezenkerkhof van Neerbosch met het monument van oud-wezen voor hun gestorven lotgenoten dat hieronder staat afgebeeld

Een voordeel van deze aanpak is dat vooraf duidelijk is wat er uiteindelijk uit komt. En: die inventarisatie moet tóch gebeuren. Dan kun je dat maar beter vooraf doen met een laatste beslismoment voordat het eigenlijke onderzoek start.