close
Onderzoek

Onderzoek

Om vooraf inzicht te krijgen in de omvang en opzet van een onderzoek start ik met een voorstudie. Dat voorbereidende werk levert een praktisch uitvoerbaar plan op. Duidelijk is dan welke archieven beschikbaar zijn, welke mensen nog te spreken zijn en welke historisch relevante locaties zijn te bezoeken. Zoals het wezenkerkhof van Neerbosch met het monument van oud-wezen voor hun gestorven lotgenoten dat hieronder staat afgebeeld

Die inventarisatie moet tóch gebeuren. Dan kun je dat maar beter vooraf doen met een laatste beslismoment voordat het eigenlijke onderzoek start.