close

Versta het heden door het verleden

Geschiedwetenschap vertelt het verhaal

van mensen

die evenals wij

mens zijn geweest

Paulastichting Oosterbeek

Om hen goed te kunnen verstaan

is het belangrijk het verleden te onderzoeken

Dat doet Historytelling