close

Versta het heden door het verleden

Geschiedwetenschap moet vooral het verhaal

vertellen van mensen die ons nastaan

omdat ze met ons mens geweest zijn.

Paulastichting Oosterbeek

Om hen te kunnen verstaan,

is het zo belangrijk het verleden te onderzoeken.

Dat is wat ik met Historytelling wil bereiken.