close

Versta het heden door het verleden

Geschiedenis vertelt het verhaal

van mensen

die evenals wij

mens zijn geweest

Paulastichting Oosterbeek

Om hen recht te doen

is het belangrijk het verleden te onderzoeken

Dat doet Historytelling