close
Nu werk ik aan…

Nu werk ik aan…

Een nieuwe geschiedschrijving van het Nijkerkse weeshuis

De pestepidemie van 1635-1637 eiste tienduizenden slachtoffers in de Republiek der Verenigde Nederlanden. In het Ampt van Nijkerk stierven alleen al onder de arme rooms-katholieke keurmedigen – een soort horigen – er meer dan 900. Daar kwamen de inwoners van de stad nog eens bij, maar helaas zijn de bronnen daarover verdwenen. Het waren er in ieder geval heel veel: meer dan 700 waren overleden in september 1636, weten we uit een brief die verstuurd werd naar Nieuw-Nederland. De grote sterfte was de aanleiding voor een rijke Nijkerker om een fonds voor een weeshuis op te richten. Op verzoek van het huidige College van Regenten van het weeshuis doe ik historisch onderzoek naar de geschiedenis van het weeshuis. Daarvoor kan ik als eerste sinds een halve eeuw weer gebruik maken van de oudste archieven uit de 17e eeuw. Die waren namelijk zoek totdat enkele jaren geleden een vergeten kluis werd opengebroken. Maar ook oral history zet ik in voor het onderzoek. Daarvoor houd ik uitgebreide interviews met de laatste oud-bewoners van het weeshuis.

Het gebouw van het voormalige weeshuis in Nijkerk wordt nog steeds gebruik voor maatschappelijk opvang – Met mijn historisch onderzoeksbureau Historytelling doe ik onderzoek naar de geschiedenis ervan.

Publieksboek geschiedenis van de jeugdzorg in Nederland

In de tijd die over is werk ik aan een publieksboek over de geschiedenis van de Nederlandse jeugdzorg. De rode draad in het verhaal is de geschiedenis van de Weesinrichting / Kinderdorp Neerbosch bij Nijmegen van 1863 tot 2001. Het boek vertelt de voorgeschiedenis van de onzalige staat waarin de jeugdzorg zich heden ten dage bevindt.