close
Wat ik doe en waarom

Wat ik doe en waarom

11 mei 2016

Wat

In mijn werk staan erkenning en herkenning van mensen centraal.

Geschiedenis die ik vertel via podcasts en oral history, op video, in boeken, artikelen of tijdens lezingen. Of ik coördineer historische projecten waarin ik samenwerk met andere partijen.

Historische verhalen die ik vertel, raken en confronteren. Soms zijn er prachtige anekdotes te vertellen. Andere verhalen jeuken. Geschiedenis leert ons nu eenmaal dat het leven niet altijd over rozen gaat.

Ik ben historicus, dus ik houd van het leven

— Henri Pirenne (1862-1935), Belgische historicus

Waarom

Een goede geschiedenisstudie leidt niet altijd om een mooi, positieve verhaal. Het gaat wel om het verhaal van mensen. Mensen die een instellingen of organisatie máakten.

In mijn werk wil ik liefde en respect tonen voor mensen. Dat geldt ook het voorgeslacht. Het sluit een kritische benadering niet uit. In tegendeel! Respect en liefde voor mensen kunnen juist confronteren.

Om het heden te begrijpen, moeten we het verleden tenslotte leren kennen. Daar wil ik bij helpen. Kennis van geschiedenis leert ons anders kijken naar onze eigen wereld. Weinig is vanzelfsprekend wanneer je de geschiedenis ervan kent. Om het met de professor Amerikaanse geschiedenis te zeggen:

Het verleden bestuderen is het ontsluiten van de gevangenis van het heden

—Jill Leopore, Deze Waarheden. Een geschiedenis van de Verenigde Staten (Amsterdam, 2020)

Hoe

Met Historytelling teken ik met nieuw (wetenschappelijk) bronnenonderzoek de geschiedenis op van heel diverse mensen en instellingen. Met alle veranderingen die daarbij horen.

Het draait dan niet alleen om de vraag hóe mensen en dus organisaties zich ontwikkelden – dat ook. Het gaat vooral om de verklaring waaróm ze die ontwikkeling doormaakten.

Die verklaren is het doel van elk goed historisch project.

Historici zijn bij uitstek kenners van veranderingsprocessen!

Anton van Renssen

Anton van Renssen

De passie voor geschiedenis ontstond in 'de derde', bij meester Smit. Dat was historytelling! De spannende verhalen die hij vertelde speelden we in de pauzes na. De journalistenschool en de geschiedenisstudie waren de opstap naar een bestaan als freelance tekstschrijver en historisch onderzoeker. Al bijna een kwart eeuw lang!

Historisch onderzoek en verhalende journalistiek

Geschiedenis jeugdzorg – Weesinrichting Neerbosch