close
Geschiedenis jeugdzorg

Geschiedenis jeugdzorg

Sinds 2010 werk ik aan de geschiedschrijving van de Nederlandse jeugdzorg. Dat begon met een jubileumboek en een videoreportage, daarna volgde een dissertatie en vervolgens schreef ik zeven rapporten voor Commissie De Winter. Onderwerp: geweld in de jeugdzorg van 1945 tot 2018.

.

Weesinrichting Neerbosch

Een journalist schreef over het Van ’t Lindenhoutmuseum en de voormalige Weesinrichting Neerbosch:

Een bijzonder verhaal dat niet vergeten mag worden.

Hij heeft gelijk!

Van begin 2011 tot begin 2013 deed ik onderzoek voor het jubileumboek en de jubileumfilm voor de stichting Lindenhout ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan.

In opdracht van: Stichting Lindenhout

Project: jubileumboek en -DVD over 150 jaar jeugdzorg

Activiteiten: ontwikkelen boekconcept, historisch onderzoek, schrijven teksten, oral history oud-pupillen

Productieperiode: 2011-2013

Productietijd: 13 maanden

Proefschrift

Tijdens het historisch onderzoek voor het jubileumboek voor de stichting Lindenhout ontdekte ik het prachtige archief van de voormalige weesinrichting. Dat bevatte niet alleen bestuursnotulen en een intrigerend onderzoeksverslag naar aanleiding van beschuldigingen van misbruik en mishandeling. Nee, het archief telde ook talloze uitgaven van de eigen wezenuitgeverij en bijzondere foto’s en illustraties. (Zie deze site, met dank aan het Van ’t Lindenhoutmuseum voor het gebruik ervan.)

In 1893 leefden in de weesinrichting Neerbosch bijna elfhonderd (half)wezen

De fascinatie voor het onderwerp resulteerde in een wetenschappelijke studie naar het ontstaan en de groei van de weesinrichting tot de grootste weesinrichting van Nederland. Op 17 november 2015 mocht ik mijn dissertatie verdedigen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Cover Neerbosch

Het is een schitterend vormgegeven boekwerk geworden over een fascinerende episode uit de Nederlandse geschiedenis. De studie telt 623 pagina’s met 81 zwart-wit-illustraties en 19 kleurenillustraties.

Het boek kost 39,95 euro inclusief btw. Het zou mooi zijn wanneer we de verzendkosten kunnen delen.