close
Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy & AVG

Deze website wordt beheerd door Historytelling

Als u gebruik maakt van de website van Historytelling  dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.

Hieronder kun u lezen welke gegevens Historytelling kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom.

Cookies die geplaatst worden op de website

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo en Youtube.

Cookies door derden

Bij het bezoeken van onze website Historytelling worden ook cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

 • Google Analytics (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
 • Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
 • Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video’s)

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Als u gebruik maakt van de Historytelling-website, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter.

U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website
 • Invullen van het contact formulier

 

Wat doen we met je gegevens?

Historytelling bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
 • Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het opbouwen van een contacthistorie;

Hoe beveiligen we je gegevens?

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er niet bij.  Historytelling streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Historytelling jouw gegevens?

Historytelling gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens doorgeven of verkopen aan andere partijen.  Wij verstrekken die uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contact, mailing en/of reclame

Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in uw gegevens?

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Historytelling over u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij Historytelling. U kunt op basis van de uitkomsten Historytelling verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat, worden beheerd door Historytelling. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen via anton@historytelling.nu.

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voldoet Historytelling aan de AVG?

Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze cookie- en privacymelding op de website aangepast, hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Daarnaast zijn we, waar nodig, verwerkersovereenkomsten aangegaan met de externe partijen die onze gegevens voor ons bewaren (de verwerkers). Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd in onze verwerkersovereenkomst.

Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van u opgeslagen:

 • Bedrijfsnaam
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • e-mailadres
  • Telefoonnummer
  Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, u onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en u te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken, gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die hebben laten zien dat uw gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wijzigingen Privacy statement

Historytelling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.