close
Nu werk ik aan…

Nu werk ik aan…

Onderzoek omgang met Joods vastgoed door de gemeente Nijkerk

Voor de gemeente Nijkerk doe ik onafhankelijk onderzoek naar de rol van de gemeente met betrekking tot gemeentelijk Joods vastgoed in Nijkerk in de periode tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog. Ik ben goed bekend met de Nijkerkse historie, ook wat die van de Tweede Wereldoorlog betreft. Bij het onderzoek krijg ik ondertsteuning van een begeleidingscommissie. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Amersfoort (hier valt Nijkerk ook onder), lokale kennisdragers van de
Joodse historie, een vertegenwoordiging van de gemeentelijke archiefbewaarplaats Nijkerk en
ambtenaren van de gemeente Nijkerk.

Publieksboek geschiedenis van de jeugdzorg in Nederland

In de tijd die over is werk ik aan een publieksboek over de geschiedenis van de Nederlandse jeugdzorg. De rode draad in het verhaal is de geschiedenis van de Weesinrichting / Kinderdorp Neerbosch bij Nijmegen van 1863 tot 2001. Het boek vertelt de voorgeschiedenis van de onzalige staat waarin de jeugdzorg zich heden ten dage bevindt.