close
Historisch onderzoek en verhalende journalistiek

Historisch onderzoek en verhalende journalistiek

Wetenschappelijk onderzoek combineren wij met journalistieke verteltechnieken.

Beide hebben hun meerwaarde. Aan historytelling ligt onderzoek in, vaak schriftelijke, bronnen ten grondslag. We belichten onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken en laten nuances zien.

Centraal staat niet de vraag hóe iets gebeurd is, maar vooral waaróm iets is gegaan zoals het is gegaan

Soms is die waaromvraag goed te beantwoorden, maar dat is niet altijd het geval. Daarvoor is de historische werkelijkheid soms te complex of ontbreken de bronnen.

Waar nodig hanteren we al bij onze informatievergaring een journalistieke aanpak. Denk aan oral history en het journalistieke interview, filmen op locatie, het maken van reportages en het verspreiden van nieuwsberichten onder andere op social media. We werken dus crossmediaal.

Ook bij de vertaling van de informatie naar verhalen gebruiken wij journalistieke technieken. Dat maakt verhalen invoelbaar en goed te begrijpen.

Verhalende journalistiek maakt een eindproduct levendig

Anton van Renssen

Anton van Renssen

De passie voor geschiedenis ontstond in 'de derde', bij meester Smit. De spannende verhalen die hij vertelde speelden we in de pauzes na. De opleiding aan de journalistenschool was een opstap naar de geschiedenisstudie aan de Vrije Universiteit en dat een tussenstap naar een bestaan als freelance historisch onderzoeker en tekstschrijver dat inmiddels een periode van bijna 25 jaar omspant. Mijn klanten zijn kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en universiteiten, stichtingen, maatschappelijke instellingen in de jeugdzorg en historische verenigingen. Sinds 2016 ben ik voorzitter van de branchevereniging Ondernemers in Geschiedenis. Zie: www.ondernemersingeschiedenis.nl

Storytelling

Wat we doen en waarom