close
Wat we doen en waarom

Wat we doen en waarom

11 mei 2016

Wat

Wij vertellen het verhaal van bedrijven, maatschappelijke organisaties en (overheids)instellingen. Daarmee helpen we historische bronnen en erfgoed te ontsluiten. Dat doen we met wetenschappelijk verantwoord onderzoek als basis. Het resultaat: een inspirerend (desgewenst multimediaal) historisch verhaal.

Wij ontsluiten uw (en ons) erfgoed

Waarom

Om het heden te begrijpen, moeten we het verleden kennen. Verhalende geschiedenis kan mensen verbinden, want geschiedenis inspireert. Dat zijn niet alleen klanten, maar ook medewerkers en overige geïnteresseerden. Publieksgeschiedenis is in!

Alles heeft een geschiedenis

Hoe

Historytelling brengt geschiedenis ter sprake. Op afwisselende manieren, want verschillende mensen vragen om verschillende verhalen. Naar gelang de communicatiedoelstelling richten we ons op algemene publieksgeschiedenis of juist specifieke doelgroepen die bijvoorbeeld vakjargon verstaan.

Een speciale doelgroep vraagt om een speciaal verhaal.

Anton van Renssen

Anton van Renssen

De passie voor geschiedenis ontstond in 'de derde', bij meester Smit. De spannende verhalen die hij vertelde speelden we in de pauzes na. De opleiding aan de journalistenschool was een opstap naar de geschiedenisstudie aan de Vrije Universiteit en dat een tussenstap naar een bestaan als freelance historisch onderzoeker en tekstschrijver dat inmiddels een periode van bijna 25 jaar omspant. Mijn klanten zijn kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en universiteiten, stichtingen, maatschappelijke instellingen in de jeugdzorg en historische verenigingen. Sinds 2016 ben ik voorzitter van de branchevereniging Ondernemers in Geschiedenis. Zie: www.ondernemersingeschiedenis.nl

Historisch onderzoek en verhalende journalistiek

Geschiedenis jeugdzorg – Weesinrichting Neerbosch